foredragene

FIRE Forskellige muligheder for salmeforedrag

- MINDST...


Vi kan altid finde ud af at sammensætte et salmeforedrag til jeres særlige sammenhæng.

SELL

US YOUR

BOOKS

Visit our website


Blandt de salmeforedrag Morten har holdt de sidste ti år og stadig holder kan nævnes nedenstående.

Det skal understreges, at vi altid synger en del under foredragene, 6-8 salmer, og at man også kan arrangementet som egentlig  sangaften.  


1. Om salmernes historie og de nyere salmer

Vi vil komme igennem salmernes historie fra de første menigheder over Luther og Grundtvig til vores egen tid, hvor Aastrup, Johansen, Lissner, Smedegaard Andersen, Grotian, Krogsdal m.fl. har sørget for den fortsatte fornyelse af salmeskatten.
Man kan selv være med til at bestemme, hvor fokus eventuelt skal ligge, og Morten har således holdt dette foredrag med vinkler som tro, fællesskab, kærlighed m.v.
Se pris med mere under Praktisk info.


2. Årstider og kirkeår

Det er nærliggende at koncenterer sig om en enkelt årstid eller en del af kirkeåret. De salmer, vi i en sådan sammenhæng synger, vil altid blive sat ind i en større sammenhæng, så vi også her kommer omkring salmernes historiske brug og betydning. 

Morten har i de forgangne år holdt sådanne årstidsforedrag om: advent, jul, vinter, påske, sommer og høst m.v. 

Se pris med mere under Praktisk info.


3. Salmerne i Højskolesangbogen

Salmerne har fra begyndelsen fyldt meget i Højskolesangbogen, ikke mindst de folkekære, bibelhistoriske salmer fra Grundtvigs hånd. Disse fylder med tiden mindre og mindre, men salmerne har fortsat en stor betydning - også i den nye udgave - og man kan argumentere for, at de på en måde fylder endnu mere end tidligere.
I dette foredrag skal vi blive klogere på Højskolesangbogens udvikling, og vi skal se nærmere på, hvilke salmer, der er med i den nuværende Højskolesangbog, og hvad man kan udlede af de foretagne fra- og tilvalg. 

Se pris med mere under Praktisk info.


4. Salmeforedrag i præstesammenhænge

Morten kommer gerne ud i provsti- og sitftssammenhæng med foredrag, workshops eller kortere oplæg om salmer.dk

De seneste år har Morten bl.a. holdt sådanne præste-salmeforedrag om 'Salmerne som prædikenforberedelse', nadversalmernes teologi, de nye dåbssalmer og deres teologi. melodiens betydning for salmebrugen m.m.

Morten har desuden bidraget til en udgivelse om de nye salmers teologi (2023) med bl.a. artikler om årstidssalmerne samt tradition og bearbejdning i de nyere salmer.

Se pris med mere under Praktisk info.

Bring books in-store

Instant payment