Praktisk info

Syng sammen og bliv klogere sammen


 Salmeforedrag på kirke- og kulturarbejdernes årsmøde, 2015


"Et fantastisk og medrivende foredrag!"


- Ole Lauth, forstander på Egmont højskolen

SELL


US YOUR


BOOKSProgram efter jeres ønske


Et salmeforedrag kan tilpasses både tilhørerskare og sammenhæng men plejer at følge den gængse sognemodel: Først foredrag og fælles sang i en times tid. Derpå en pause og derefter yderligere en halv til en hel times foredrag og sang.


Morten har salmebøger med til alle og sender på forhånd noder til organist eller pianist. At der en sådan til stede, sørger arrangøren for, og det bør være en musiker, der behersker både traditionel og nyere kirkemusik.


Der skal ikke bruges anden teknik, men Morten taler gerne i mikrofon, hvor det er muligt. Pressemateriale, herunder billeder kan fremsendes efter aftale.


Salmer


Der er salmer, vi plejer at komme omkring for at opleve flest mulige salmedigtere og for også emnemæssigt at komme vidt omkring. Men jeres emne og ønsker kan også få indflydelse på valget af salmer. Det aftaler vi sammen.


Pris


Indtil 100 km fra Hjortshøj: 4000 kr. + kørsel

Resten af landet: 5000 kr. + kørsel.


Mindre bemidlede foreninger o.l. er velkomne til at forespørge om reduceret honorar. 


Visit our website

Bring books in-store

Instant payment

BANK