foredraget


En aften hvor vi både bliver klogere og synger sammen


Salmerne er vigtige


Salmesangen har altid været vigtig i den kristne kirke. Både Martin Luther og Grundtvig betonede vigtigheden af menighedenes fælles sang. Derfor har vi i Folkekirken en fantastisk salmeskat, men også en levende tradition for stadig at skrive nye salmer.


I 2003 blev den nuværende Salmebog udgivet, og nu er tiden kommet til et salmebogstillæg, der kan supplere de 791 overvejende gamle salmer med det bedste af de seneste årtiers nye salmer.


Morten Skovsted tilbyder en aften, hvor vi vil blive klogere på salmernes oprindelse og historiske betydning, men hvor der også vil blive lagt vægt på behovet for nye salmer og argumenteret for, at vi benytter os af disse.

 

Udgangspunktet for foredraget er udgivelsen '100 salmer', som foredragsholderen har med, og som der vil blive sunget fra.


Vi vil komme omkring alle de vigtigste, nyere salmedigtere, og vi vil opleve mangfoldigheden blandt de nyere salmer.


De gamle salmer er blevet bedømt gennem århundreder, og kun de bedste har overlevet. Nu er det op til os at afgøre, hvilke af de nyere salmer, der skal følge kommende slægter ind i fremtiden.Det er ikke hvert årti, der byder på et salmebogstillæg


SELL


US YOUR


BOOKS


Visit our website

Bring books in-store

Instant payment

BANK